ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ dielsport.cloudcart.net

 1. ΘΕΜΑ

Τέχνη. 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις αποσκοπούν στη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ SPORTISIMO OOD, EIK BG131417669, με έδρα και διεύθυνση: Σόφια 1000 ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ Αρ. 7-9, εφεξής καλούμενη ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ , και των πελατών που αναφέρονται στους παρακάτω ΧΡΗΣΤΕΣ , της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου dielsport, εφεξής καλούμενη "dielsport.cloudcart.net" .

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Τέχνη. 2. Πληροφορίες σύμφωνα με τον νόμο περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών:

 1. Όνομα του προμηθευτή: "SPORTISIMO OOD"
 2. Διεύθυνση έδρας και διεύθυνσης: Sofia 1000 PORTO LAGOS No 7-9
 3. Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας και διεύθυνση υποβολής παραπόνων από χρήστες: Σοφία 1000 ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ Οδός 7-9
 4. Στοιχεία αλληλογραφίας: [email protected], τηλέφωνο 359885002001
 5. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: EIK BG131417669
 6. Επόπτες:

(1) Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση: Σοφία, «Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ" Νο. 2,

τηλέφωνο: (02) 940 20 46

φαξ: (02) 940 36 40

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected], [email protected]

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

(2) Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή

Διεύθυνση: 1000 Sofia, Slaveykov Sq. No. 4A, όροφοι 3, 4 και 6,

τηλ.: 02 / 980 25 24

φαξ: 02 / 988 42 18

τηλεφωνική γραμμή: 0700 111 22

Ιστοσελίδα: www.kzp.bg

 1. Εγγραφή βάσει του νόμου περί φόρου προστιθέμενης αξίας BG131417669

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Τέχνη. 3. Το dielsport είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που διατίθεται στη διεύθυνση Διαδικτύου dielsport.cloudcart.net, μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά και πώληση και παράδοση των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των εξής :

 1. Να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε προφίλ για την προβολή του ηλεκτρονικού καταστήματος του Παρόχου και τη χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών παροχής πληροφοριών.
 2. Να ελέγξει τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά, τις τιμές και τους όρους παράδοσης.
 3. Να συνάπτει συμβάσεις με τον Προμηθευτή για την αγορά και πώληση και παράδοση των αγαθών που προσφέρονται στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net.
 4. Για την πραγματοποίηση τυχόν πληρωμών σε σχέση με τις συναφθείσες συμβάσεις μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής dielsport.cloudcart.net.
 5. Για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net.
 6. Να κάνετε ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net μέσω της διεπαφής της σελίδας dielsport.cloudcart.net που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.
 7. Να ενημερώνεστε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας dielsport.cloudcart.net στο Διαδίκτυο.
 8. Να ασκήσουν το δικαίωμά τους να εξαιρεθούν, κατά περίπτωση, βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Τέχνη. 4. Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net οργανώνει την παράδοση των αγαθών και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, στα πλαίσια καλής πίστης, αποδεκτά στην πράξη, καταναλωτικά ή εμπορικά κριτήρια και προϋποθέσεις.

Τέχνη. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για την αγορά και πώληση αγαθών με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net, στη διεύθυνση dielsport.cloudcart.net Η σύμβαση έχει συναφθεί στα βουλγαρικά και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του Προμηθευτή στις η πλατφόρμα.

(2) Δυνάμει της σύμβασης που έχει συναφθεί με τους Χρήστες για την αγορά και πώληση αγαθών, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net αναλαμβάνει να οργανώσει την παράδοση και τη μεταβίβαση της κυριότητας στον Χρήστη των αγαθών που προσδιορίζονται από αυτόν μέσω της διεπαφή στην πλατφόρμα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν λάθη κατά την εισαγωγή πληροφοριών το αργότερο μέχρι την αποστολή της δήλωσης για τη σύναψη της σύμβασης στον Πάροχο στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

(3) Οι χρήστες θα καταβάλλουν στον Προμηθευτή της πλατφόρμας dielsport.cloudcart.net αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net και αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Η ανταμοιβή είναι ίση με την τιμή που ανακοινώθηκε στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

Τέχνη. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net συμφωνούν ότι όλες οι μεταξύ τους δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου για το ηλεκτρονικό έγγραφο και την ηλεκτρονική υπογραφή και άρθ. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που έγιναν από τους Χρήστες του ιστότοπου έγιναν από τα πρόσωπα που υποδεικνύονται στα δεδομένα που παρείχε ο Χρήστης κατά την εγγραφή, εάν ο Χρήστης έχει εισαγάγει το αντίστοιχο όνομα και κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση.

 1. ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ dielsport.cloudcart.net

Τέχνη. 7. (1) Για να χρησιμοποιήσει το dielsport.cloudcart.net για τη σύναψη συμβάσεων για την αγορά και πώληση αγαθών, ο Χρήστης θα πρέπει να εισαγάγει ένα όνομα και κωδικό πρόσβασης της επιλογής του για απομακρυσμένη πρόσβαση ή να ταυτοποιηθεί μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ή στο Google, με η οποία θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη, πραγματοποιώντας ηλεκτρονική εγγραφή στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται σε αυτήν. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παραγγελίες για την παράδοση αγαθών και ένα προφίλ από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Google.

(3) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στο καλάθι χρήστη και πατώντας το κουμπί «Παραγγελία», ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους γενικούς όρους, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να τους τηρεί ανεπιφύλακτα.

(4) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την παραγγελία που έκανε ο Χρήστης μέσω e-mail. Δημιουργείται λογαριασμός του Χρήστη και προκύπτουν συμβατικές σχέσεις μεταξύ αυτού και του Παρόχου.

(5) Κατά την εγγραφή ή την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Χρήστης δεσμεύεται να παρέχει σωστά και ενημερωμένα δεδομένα. Ο χρήστης δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα τα δεδομένα που καθορίζονται στην εγγραφή ή την παραγγελία του σε περίπτωση αλλαγής.

 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑ-ΠΩΛΗΣΗΣ

Τέχνη. 8. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net για να συνάψουν συμβάσεις για την αγορά και πώληση των αγαθών που προσφέρονται από τους προμηθευτές στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net.

(2) Σε περιπτώσεις παραγγελίας αγαθών χωρίς εγγραφή από τον Χρήστη, ο τελευταίος αποδέχεται αυτούς τους γενικούς όρους κατά τη στιγμή της παράδοσης. Θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει αποδεχτεί αυτούς τους γενικούς όρους αποδεχόμενος την παράδοση των αγαθών.

Τέχνη. 9. Οι χρήστες συνάπτουν τη σύμβαση για την αγορά και πώληση των αγαθών στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Συνδεθείτε στο σύστημα για την τοποθέτηση παραγγελιών στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

(2) Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα από τα αγαθά που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net και προσθέτοντάς τα σε μια λίστα προϊόντων προς αγορά.

(3) Παροχή των απαραίτητων δεδομένων για την αναγνώριση του Χρήστη ως συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης.

(4) Παροχή δεδομένων παράδοσης.

(5) Επιλογή τρόπου και στιγμής πληρωμής του τιμήματος.

(6) Επιβεβαίωση παραγγελίας.

 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Τέχνη. 10. (1) Ο Προμηθευτής και οι Χρήστες συνάπτουν χωριστές συμβάσεις για την αγορά και πώληση των αγαθών που ζητούνται από τους Χρήστες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι επιλέγονται με μία ηλεκτρονική δήλωση και από μία λίστα αγαθών προς αγορά.

(2) Ο προμηθευτής μπορεί να οργανώσει από κοινού και ταυτόχρονα την παράδοση των αγαθών που παραγγέλθηκαν με τα χωριστά συμβόλαια πώλησης.

(3) Τα δικαιώματα των Χρηστών σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση αγοράς και πώλησης. Η άσκηση δικαιωμάτων σε σχέση με ένα παραδοθέν αγαθό δεν επηρεάζει και δεν έχει καμία επίδραση σε σχέση με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας των άλλων αγαθών. Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση για την αγοραπωλησία ορισμένων αγαθών δεν επηρεάζει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας τα άλλα αγαθά που παραδίδονται στον χρήστη.

Τέχνη. 11. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει της σύμβασης πώλησης, ο Χρήστης υποχρεούται να προσδιορίζει επακριβώς και κατηγορηματικά τη σύμβαση και τα αγαθά για τα οποία ασκεί τα δικαιώματα.

Τέχνη. 12. Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει αμέσως το τίμημα για τα μεμονωμένα συμβόλαια πώλησης κατά την παραγγελία των αγαθών ή κατά την παράδοσή τους.

VII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Τέχνη. 13. Οι κανόνες αυτής της ενότητας VII αυτών των γενικών όρων ισχύουν μόνο για Χρήστες οι οποίοι, σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης ή κατά την εγγραφή στο dielsport.cloudcart.net, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι Χρήστες εντός την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και/ή της Οδηγίας 2011/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Τέχνη. 14. (1) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net ορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

(2) Η τιμή των αγαθών συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

(3) Η αξία των ταχυδρομικών ή μεταφορικών εξόδων, που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net και παρέχεται ως ενημέρωση στους Χρήστες κατά την επιλογή των αγαθών για την ολοκλήρωση της αγοράς και σύμβαση πώλησης?

(4) Οι τρόποι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη μέσω των μηχανισμών στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι τρέχουσες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

(6) Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών μπορούν να παρέχονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας dielsport.cloudcart.net ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τέχνη. 15. (1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι οι προμηθευτές στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net έχουν το δικαίωμα να αποδέχονται προκαταβολή για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τον Χρήστη για την αγορά και πώληση αγαθών και την παράδοσή τους.

(2) Ο Χρήστης επιλέγει ανεξάρτητα εάν θα πληρώσει στον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net την τιμή για την παράδοση των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσής τους.

(3) Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας του Χρήστη είναι ίση ή υπερβαίνει τα 15.000 BGN, η πληρωμή θα γίνεται μόνο με μεταφορά ή πληρωμή στον λογαριασμό πληρωμών του Προμηθευτή.

Τέχνη. 16. (1) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να αναφέρει το λόγο, να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των αγαθών από τον Προμηθευτή μέσω της ενιαίας φόρμας υπαναχώρησης από το συμβόλαιο, διαθέσιμο στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net στο Ασκήστε τα δικαιώματά σας! και στο Παράρτημα Νο. 1 αυτών των γενικών όρων . Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι διαθέσιμες στο Exercise your rights! και στο Παράρτημα αριθ. 2 αυτών των γενικών όρων .

(2) Το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. για την παράδοση αγαθών που γίνεται κατόπιν παραγγελίας του χρήστη ή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του·
 2. για την παράδοση αγαθών τα οποία, λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να υποβαθμίσουν την ποιότητα ή να έχουν μικρή διάρκεια ζωής·
 3. για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας·
 4. για την παράδοση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση και λόγω της φύσης τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν·
 5. για την παράδοση σφραγισμένων εγγραφών ήχου ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστή που έχει αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ενεργοποίησης για άδειες χρήσης λογισμικού, λειτουργιών λογισμικού ή εικονικών μέσων πληρωμής.
 6. για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής για την παράδοση τέτοιων δημοσιεύσεων·

(3) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών, όπως ορίζονται στον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση εντός περιόδου έως και ενός έτους και 14 ημέρες, ξεκινώντας από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη εντός της περιόδου εξαίρεσης, η ίδια αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία παροχής της. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να κάνει τη δήλωση εξαίρεσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο απευθείας στον Πάροχο μέσω της ενιαίας σύμβασης φόρμα εξαίρεσης διαθέσιμη στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net στο Παράρτημα Αρ. 1 αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

(4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή από τη σύμβαση εκτός των εμπορικών χώρων, ο Προμηθευτής θα επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο στις 14 ημέρες, ξεκινώντας από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο πάροχος επιστρέφει τα ποσά που έλαβε χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο χρήστης στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο χρήστης έχει εκφράσει τη ρητή συγκατάθεσή του για χρήση άλλου τρόπου πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν σχετίζεται με κόστος για τον χρήστη.

(5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος άρνησης, τα έξοδα επιστροφής των παραδοθέντων αγαθών αφαιρούνται από τα ποσά της επιστροφής σύμφωνα με την παρ. 4, εκτός από τις περιπτώσεις που ο καταναλωτής οργανώνει την επιστροφή των αγαθών μόνος του και με δικά του έξοδα. Ο Προμηθευτής δεν έχει καμία υποχρέωση να αποζημιώσει το πρόσθετο κόστος παράδοσης των αγαθών όταν ο χρήστης έχει επιλέξει ρητά τρόπο παράδοσης των αγαθών εκτός από τον φθηνότερο τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρει ο Προμηθευτής.

(6) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποθηκεύει τα αγαθά που παραλαμβάνει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα και να διασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους κατά την περίοδο της παρ. 1.

(7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον Προμηθευτή κάνοντας γραπτή δήλωση στον Προμηθευτή μέσω της τυποποιημένης φόρμας υπαναχώρησης σύμβασης που διατίθεται στη διεύθυνση {turms_url} στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net και στο Παράρτημα Αρ. σε αυτές τις γενικές συνθήκες.

(8) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος, μπορεί να παρακρατήσει την πληρωμή των ποσών στον Χρήστη μέχρι να παραλάβει τα αγαθά ή έως ότου ο χρήστης παράσχει απόδειξη ότι έχει στείλει τα αγαθά πίσω, ό,τι ισχύει, όποιο κι αν συνέβη πρώτο.

(10) Ανεξάρτητα από τις παραπάνω υποθέσεις, ο Χρήστης αναλαμβάνει να επιστρέψει τα αγαθά σε εμπορική μορφή που επιτρέπει την επακόλουθη πώλησή τους, εκτός εάν η αποσυσκευασία των αγαθών οδηγεί σε προφανή παραβίαση της εμπορικής μορφής των αγαθών, όπως, αλλά όχι περιορίζεται σε, καταστρεπτό κουτί, ερμητική συσκευασία και άλλες παρόμοιες θήκες. Σε περίπτωση κατεστραμμένης εμπορικής εμφάνισης των αγαθών, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αρνηθεί να αποδεχτεί την υπαναχώρηση από τη σύμβαση ή να χρεώσει στον Χρήστη τα έξοδα επαναφοράς των αγαθών σε εμπορική εμφάνιση.

(11) Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει ασκήσει επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης σε σχέση με το περιεχόμενο μπόνους που ανήκει στα αγαθά.

(12) Τρόποι επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν για μια παραγγελία:

 1. Πληρωμή με κάρτα για παραγγελία.
  Η πληρωμή γίνεται με τραπεζική κάρτα, οι επιστροφές χρημάτων γίνονται με παραγγελία αντίστροφης λειτουργίας υπό
  την κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή εντός 14 ημερών, μετά την παραλαβή της αγοράς στο "SPORTISIMO OOD" .

 2. Πληρωμή παραγγελίας με αντικαταβολή.
  Επισυνάπτεται δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του κατόχου της παραγγελίας, η οποία εντός 14 ημερών θα επιστραφεί μετά την επιστροφή της αγοράς στο "SPORTISIMO OOD" .

Τέχνη. 17. (1) Ο όρος παράδοσης των αγαθών καθορίζεται για κάθε αγαθό ξεχωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον χρήστη μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

(2) Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net δεν έχουν καθορίσει όρο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης για τα αγαθά είναι 30 ημερολογιακές ημέρες, ξεκινώντας από την ημερομηνία που ακολουθεί την αποστολή της παραγγελίας του Χρήστη στο ο Προμηθευτής μέσω του ιστότοπου του Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

(3) Εάν ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net δεν μπορεί να εκπληρώσει τη σύμβαση επειδή δεν έχει τα παραγγελθέντα αγαθά, υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Χρήστη και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε.

Τέχνη. 18. Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη βουλγαρική νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση, τη διαφήμιση και την πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής.

VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τέχνη. 19. (1) Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net μπορεί να οργανώσει την παράδοση και παράδοση των αγαθών στον Χρήστη με σχετική ταχυμεταφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Εάν ο όρος της παρ. 1 δεν έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο Προμηθευτής οργανώνει την παράδοση και την παράδοση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τέχνη. 20. (1) Ο χρήστης πρέπει να επιθεωρήσει τα αγαθά κατά τη στιγμή της παράδοσης και της παράδοσης και, εάν δεν πληρούν τις απαιτήσεις, να ειδοποιήσει αμέσως τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

(2) Εάν ο Χρήστης δεν ειδοποιήσει τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net σύμφωνα με την παρ. 1 τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί ως σύμφωνα με τις απαιτήσεις εκτός από κρυφά ελαττώματα.

Τέχνη. 21. Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net δεν αναλαμβάνει να παρέχει την απαραίτητη υπηρεσία για τα αγαθά.

Τέχνη. 22. Για περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται στο παρόν τμήμα, ισχύουν οι κανόνες εμπορικής πώλησης που ορίζονται στον Εμπορικό Νόμο και στον Νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τέχνη. 23. (1) Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου SPORTISIMO OOD , στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ Πολιτική Απορρήτου.

(2) Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από τους Χρήστες υπόκεινται σε προστασία βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού 2016/679 και ο Πάροχος τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων .

(3) Εάν ο Χρήστης συμφωνεί με την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, ο Χρήστης επιβεβαιώνει ρητά ότι συμφωνεί με τον Πάροχο να αποθηκεύει πληροφορίες ή να αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην τελική συσκευή του Χρήστη για τους σκοπούς και τους όρους που προβλέπονται αναλυτικά σε αυτήν. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες ή να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην τελική συσκευή του Χρήστη και για άλλους λόγους που καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου .

(4) Ο Χρήστης ή ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος της πλατφόρμας dielsport.cloudcart.net έχει το δικαίωμα να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα στον Χρήστη ή τον Χρήστη ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού δελτίου ή προσφορών για αγορά αγαθών, ενώ ο Χρήστης ή Η εγγραφή του χρήστη είναι διαθέσιμη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

(5) Ο Χρήστης ή ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Πάροχος της πλατφόρμας dielsport.cloudcart.net έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χρήστη ή του Χρήστη όταν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα του Παρόχου στο dielsport.cloudcart Πλατφόρμα .net Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην αποθήκευση ή την πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 με τους τρόπους που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων.

Τέχνη. 24. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιήσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει τη γνησιότητα καθεμίας από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης ξέχασε ή χάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του, ο Πάροχος της πλατφόρμας dielsport.cloudcart.net έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την ανακοινωθείσα «Διαδικασία για χαμένα ή ξεχασμένα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης», διαθέσιμη στο: dielsport. cloudcart.net

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Τέχνη. 25. (1) Αυτοί οι γενικοί όροι μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πάροχο της πλατφόρμας dielsport.cloudcart.net, για την οποία ο τελευταίος θα ειδοποιήσει όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες με τον κατάλληλο τρόπο.

(2) Ο πάροχος στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net και ο Χρήστης συμφωνούν ότι οποιαδήποτε προσθήκη και τροποποίηση σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις θα έχει επίδραση στον Χρήστη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) αφού ειδοποιηθεί ρητά από τον Πάροχο στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών που του έχει χορηγηθεί ότι τα απορρίπτει. ή

Β) μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή τους ότι τα απορρίπτει.

Γ) με τη ρητή αποδοχή του από τον Χρήστη μέσω του προφίλ του στον ιστότοπο του Παρόχου στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Παρόχου στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net, σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων, θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή προκειμένου να είναι αποτελεσματικά εναντίον του.

Τέχνη. 26. Ο πάροχος δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στο {terms_rul} μαζί με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις σε αυτούς.

 1. ΛΗΞΗ

Τέχνη. 27. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις και η σύμβαση του Χρήστη με τον Πάροχο στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net τερματίζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • κατά τη λήξη και την κήρυξη εκκαθάρισης ή κήρυξης πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης·
 • με αμοιβαία συμφωνία των μερών γραπτώς·
 • σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του·
 • όταν ο εξοπλισμός δεσμεύεται ή σφραγίζεται από κρατικές αρχές·
 • σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του Χρήστη στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net. Στην περίπτωση αυτή, οι συναφθείσες αλλά μη εκτελεσμένες συμβάσεις αγοραπωλησίας παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές.

Τέχνη. 28. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net κατά παράβαση αυτών των γενικών όρων, της νομοθεσίας στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, οι γενικά αποδεκτοί ηθικοί κανόνες ή οι γενικά αποδεκτοί κανόνες και πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

XII. ΕΥΘΥΝΗ

Τέχνη. 29. Ο Χρήστης δεσμεύεται να αποζημιώσει και να αποζημιώσει τους προμηθευτές στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net και τον Προμηθευτή έναντι νομικών αξιώσεων και άλλων αξιώσεων τρίτων (είτε δικαιολογημένες είτε όχι), για όλες τις ζημίες και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων νομικών δικαιωμάτων και των νομικών εξόδων ) που προκύπτει από ή σε σχέση με (1) αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, (2) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραγωγής, εκπομπής ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (3) παράνομη μεταβίβαση σε άλλα πρόσωπα των δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί στον Χρήστη, για τον όρο και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και (4) ψευδώς δηλώνοντας την παρουσία ή την απουσία της ιδιότητας του χρήστη κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Τέχνη. 30. Ο πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων Διαδικτύου, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Τέχνη. 31. (1) Ο Πάροχος δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκαλούνται από τον Χρήστη σε τρίτα μέρη.

(2) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για περιουσιακές ή μη περιουσιακές ζημιές, που εκφράζονται σε χαμένα οφέλη ή ζημιές που προκλήθηκαν στον Χρήστη κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης του dielsport.cloudcart.net και τη σύναψη συμβάσεων πώλησης με τον Πάροχο.

(3) Ο πάροχος δεν ευθύνεται για το χρόνο κατά τον οποίο η πλατφόρμα δεν ήταν διαθέσιμη λόγω ανωτέρας βίας.

(4) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για ζημιές από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύσεις στα προϊόντα, ειδήσεις και άρθρα στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net

Τέχνη. 32. (1) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα απώλεια πληροφοριών, διάδοση πληροφοριών, πρόσβαση σε πληροφορίες, περιορισμό πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

(2) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλαγής δεδομένων που προκύπτει ως αποτέλεσμα ψευδούς ταυτοποίησης τρίτου που παρουσιάζεται ως Ο χρήστης, εάν οι περιστάσεις πιστεύει ότι αυτό το άτομο είναι ο χρήστης.

XIII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Τέχνη. 33. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net αναλαμβάνουν να προστατεύουν ο ένας τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του άλλου, καθώς και να προστατεύουν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή τους κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και αυτών γενικές συνθήκες.

(2) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής αναλαμβάνουν την υποχρέωση, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου της σύμβασης, να μην δημοσιοποιούν καμία γραπτή ή προφορική αλληλογραφία μεταξύ τους. Η δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, φόρουμ στο Διαδίκτυο, προσωπικές ή δημόσιες ιστοσελίδες κ.λπ. μπορεί να θεωρηθεί δημόσιος τομέας.

Τέχνη. 34. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων και διατάξεων σε ειδική σύμβαση μεταξύ του Παρόχου στην πλατφόρμα dielsport.cloudcart.net και του Χρήστη, υπερισχύουν οι διατάξεις της ειδικής σύμβασης.

Τέχνη. 35. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων δεν θα οδηγήσει σε ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Τέχνη. 36. Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα σύμβαση, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

Τέχνη. 37. Αυτοί οι γενικοί όροι τίθενται σε ισχύ για όλους τους χρήστες του dielsport.cloudcart.net.

Παράρτημα Αρ. 1 - Τυποποιημένο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Τυποποιημένο έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση:

(συμπληρώστε και στείλτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

– Προς (SPORTISIMO OOD, Sofia 1000 PORTO LAGOS οδός No 7-9, [email protected]):

– Ειδοποιώ/με το παρόν* ότι αποποιούμαι* τη σύμβαση που έχει συνάψει εγώ/εμείς* για την αγορά των ακόλουθων αγαθών*/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας*

– Παραγγέλθηκε στις*/Παραλήφθηκε στις*

– Όνομα χρήστη(ών).

– Διεύθυνση χρήστη/ών

– Υπογραφή χρήστη(ών) (μόνο εάν αυτή η φόρμα είναι σε χαρτί)

– Ημερομηνία

-------------------------------------------------- ----

* Το περιττό διαγράφεται.

Παράρτημα Αρ. 2 - Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Τυπικές οδηγίες εξαίρεσης:

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος.
 2. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσετε εντός 14 ημερών.
 3. Η περίοδος ακύρωσης είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή τρίτο μέρος, εκτός από τον μεταφορέα και υποδεικνύεται από εσάς, παραλάβατε τα αγαθά.
 4. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο dielsport.cloudcart.net και την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.
 5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη τυπική φόρμα εξαίρεσης, αλλά αυτό δεν απαιτείται. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά την τυπική φόρμα εξαίρεσης ή άλλη σαφή αίτηση εξαίρεσης στον ιστότοπό μας dielsport.cloudcart.net Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα σας στείλουμε αμέσως σε ένα ανθεκτικό μέσο (π.χ. email) ένα μήνυμα επιβεβαίωσης κατά την παραλαβή της άρνησης.
 6. Για τη συμμόρφωση με την περίοδο υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε το μήνυμά σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

1. Αποτέλεσμα άρνησης.

 • Εάν ακυρώσετε αυτό το συμβόλαιο, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με μια μέθοδο παράδοσης που έχετε επιλέξει διαφορετική από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα κάνουμε την επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε καθορίσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επιστροφή χρημάτων θα είναι δωρεάν για εσάς.
 • Έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε τις επιστροφές χρημάτων έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.
 • Πρέπει να επιβαρυνθείτε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Τα έξοδα αναμένεται να μην υπερβαίνουν το κατά προσέγγιση κόστος παράδοσης ή την τυπική υπηρεσία ταχυμεταφορών.
 • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα των δοκιμών τους εκτός από όσα είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της σωστής λειτουργίας τους.

2 . Τρόποι επιστροφής των ποσών που καταβλήθηκαν για μια παραγγελία:

 • Πληρωμή με κάρτα για παραγγελία.
  Η πληρωμή γίνεται με τραπεζική κάρτα, οι επιστροφές χρημάτων γίνονται με παραγγελία αντίστροφης λειτουργίας υπό
  την κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή εντός 14 ημερών, μετά την επιστροφή της αγοράς   "SPORTISIMO OOD" .
 • Πληρωμή παραγγελίας με αντικαταβολή.
  Επισυνάπτεται δήλωση στη φόρμα του κατόχου της παραγγελίας και εντός 14 ημερών θα επιστραφεί, μετά την παραλαβή της αγοράς στο   "SPORTISIMO OOD" .

Πρόσθετες πληροφορίες χρήστη βλ. dielsport.cloudcart.n et

Συγκρίνετε προϊόντα
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί Cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική των Cookies
Ρυθμίσεις cookie